บทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak) รวมข้อมูล

สนใจเรื่องราวบทความ คลิกที่นี่

รวมบทความสาระสนุกสนานจากนักธรณีไทย นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak) ที่มีการเขียนบทความสาระวิชาการที่ท่องเที่ยวสนุกสนาน ที่มีเขียนไว้บน Facebook ซึ่งผู้จัดทำคิดว่าน่าจะมีที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาไว้ให้ผู้ที่สนใจด้านธรณี หรือธรณีเชิงท่องเที่ยวได้เข้ามาอ่าน จึงขออนุญาติคัดลอกมารวมลงในหมวดสาระน่ารู้ธรณีวิทยาของ https://iok2u.com/article/geology/geo-nares-all

 

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak 

ลิงค์ KKUGA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA