วันนักธรณีวิทยา จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนของทุกปี

วันนักธรณีวิทยา จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนของทุกปี วันนี้จะเป็นการระลึกถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของเหล่า นักธรณีวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ และนักธรณีเคมี ทั่วโลกที่ได้ทำการเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจในการสำรวจทรัพยากรเพื่อนำมาหล่อเลี้ยงชาวโลกมาตั้งแต่อดีต 
 
วันนักธรณีวิทยาก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดย นักวิทยาศาสตร์ ในอดีตสหภาพโซเวียต เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2509 เหล่านักธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงของสหภาพโซเวียต ได้กำหนดเริ่ม วันนักธรณีวิทยา ขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2509 ความนิยมของวันนี้ได้ข้ามพรมแดนของอดีตสหภาพโซเวียตไปในที่สุด 
 
วันนี้เราทุกคนในโลกรู้สึกขอขอบคุณ พวกเขาเหล่านักธรณีวิทยาในทุกสาขา สำหรับการสำรวจ ศึกษา และการวิจัยอันน่าทึ่งทั้งหมดของนักธรณีทุกคนทุกชาติ ที่ทำให้โลกของเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ ธรณีวิทยา วิธีการทำงานของโลก และหวังว่าความดีที่นักธรณีทุกคนสร้างสรรคทิ้งไว้ จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้นักธรณีวิทยารุ่นต่อไปในการสร้างความดีและความรู้ในงานธรณีให้ดีขึ้นๆ ต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิงค์ KKUGA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA