เทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่ติดต่อ : 

หมู่ที่ 16 123/2002 ถนนมิตรภาพ

อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002

 

ช่องทางการติดต่อ :

มือถือ : 097 234 5363

 

ฟอร์มติดต่อ

ลิงค์ KKUGA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA