ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มข. ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ คณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 3 (ธรณี มข. รุ่นที่ 9)

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565  

19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดี กับ ศิษย์เก่า มข. ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3090/2565

 

ที่มา https://www.facebook.com/photo/?fbid=633132868814724&set=pcb.633136345481043

ลิงค์ KKUGA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA