e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 4 (GeoSocial KKU Vol.04) 

e-book-ธรณีสัมพันธ์ มข. ฉบับ 4 (GeoSocial KKU Vol.04)

สนใจดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

สารบัญ

2 บรรณาธิการบันทึก

3 กิจกรรมธรณี มข. ประชุมสัมมนา

4 จากพื้นฐานนักธรณีวิหยา สู่ความสำเร็จแบบนักบริหาร

6 ถามมาตอบไป

8 เทคโนโลยีธรณีในยุคอุตสาหกรรม 4.0

10 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม ตอนตำนานการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในภาคอีสาน

12 เล่าเรื่องแร่ (ตอนที่ 1 แร่ดีบุก)

14 มูลนิธิ อ.ภักดี มอบรางวัลโครงการพิเศษ 2563

16 แกะรอยธรณีโบราณ

18 ES 101 / E-sann Skill for Beginner

20 ข่าวสารที่น่าสนใจ ชมรมธรณี มข.

------------------------------------

ที่มา https://www.kkuga.org/kkuga-data/kkuga-media

รวบรวมรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

e-book ธรณีสัมพันธ์ มข. รวมทุกฉบับ

-----------------------------------------

 

อัลปั้มภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA