งานรดน้ำขอพรจากท่านอาจารย์ ดร.ภักดี ธันวารชร ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มข.

  

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ห้องงามเพลิน 1 ชั้น ร้านอาหารเพลิน วิภาวดี  ชมรมศัษย์เก่าธรณี มข. ได้จัด งาน รดน้ำขอพร ดร.ภักดี ธันวารชร เนื่องในโอกาส ปีใหม่ไทย 2566 

บรรยากาศเนื่องในวันปีใหม่ไทย ทางมูลนิธิ ดร.ภักดี ธันวารชร และ ชมรมศิษย์เก่าฯ จัดงานรดน้ำขอพรจากท่านอาจารย์ ดร.ภักดี ธันวารชร ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มข. (ณ ตอนนี้ท่านศิริอายุ 84 ปีแล้ว ท่านยังคงสอนลูกศิษย์ ณ สถาบันต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับสาขาวิชาธรณีวิทยา อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน) กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นย่างยิ่งครับผม

 

 

ลิงค์ KKUGA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA