ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม AUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
 
ในปีนี้มีตัวแทนจากภาคเทคโนโลยีธรณี ของเรา ได้เข้ารับรางวัลในนาม คณะเทคโนโลยี คือ ดร.เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Geo#9 และได้เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกชาวธรณี และชาวเทคโนโลยี ด้วยนะครับ
 
ประกาศผลคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำ คณะ/วิทยาลัย ปี 2565 https://kku.world/sd9wv
 
ภาพ :: ปรีดี ศรีตระกูล / คุณากร มณีเนตร
 
 
 
 

ลิงค์ KKUGA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนชมรม KKUGA